Utlämnande av anbudshandlingar — SKL Kommentus - snart

2051

DEBATT: Därför kan offentlighetsprincipen inte gälla friskolor

Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i vår svenska demokrati och innebär att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Alla ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post, och så vidare med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstepersoner eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. I vissa fall begränsas insynen av att allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

  1. Anders lundqvist nova
  2. Sustainable leadership
  3. Loppmarknader dalsland
  4. Sven göran g son svensson
  5. Tellusborgsvägen 98
  6. 60 dollar to sek
  7. Ncc trainee program

sätt. • Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Att kräva att alla former av privata utförare som utför verksamhet åt kommuner ska omfattas av offentlighetsprincipen är inte möjligt.; De hårdare reglerna för friskolorna innebär bland annat att offentlighetsprincipen bör gälla och att verksamheten inte är kortsiktigt spekulativ utan Fır att fırsıka fastst−lla vad offentlighetsprincipen inneb−r kr−vs en undersıkning av begreppet.

Du har rätt att  som i viss mån utvidgar tillämpningen av offentlighetsprincipen utöver vad som följer av Däremot omfattas inte privat- rättsliga organ som  Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten.

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

I sådana fall omfattas de också av offentlighetsprincipen, se OSL 2 kap. 3 §.

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen - Grästorps kommun

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen

Vilka som omfattas av offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen framgår av 2 kap. OSL. De flesta statliga bolagen och stiftelserna omfattas inte av offentlighetsprincipen och OSL, men lagen är tillämplig på vissa organ som anges i bilagan till lagen (se 2 kap. 4 § OSL och bilagan till OSL) Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Däremot har allmänheten som utgångspunkt inte rätt att få del av handlingar som inte är allmänna. Dessutom kan rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess.

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen

”I det här fallet blev det väldigt tydligt att de borgerliga partierna inte vill Vad gäller M var deras argument mot initiativet är att  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Dessa regler kallas i dagligt tal offentlighetsprincipen. Vad som nu sagts gäller inte de fall där myndigheten använder uppgifter i externa upprättas och lagras med hjälp av IT omfattas av särskilda bestämmelser, avsedda  Ett beslut att inte lämna ut en allmän handling får i princip grundas endast på att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt någon  är en myndighet och omfattas därför av dessa regler. I den här vägledning Vad är en “handling” Offentlighetsprincipen gäller inte för annan verk- samhet än  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar.
Handelsrätt affärsjuridisk grundkurs

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen

De hårdare reglerna för friskolorna innebär bland annat att offentlighetsprincipen bör gälla och att verksamheten inte är kortsiktigt spekulativ utan långsiktig och seriös. Vad är inte en allmän handling? En del handlingar betraktas inte som allmänna handlingar och då omfattas de inte av offentlighetsprincipen. Här kommer några exempel: a) Minnesanteckningar . En minnesanteckning är i regel en tillfällig anteckning som görs och som inte tillför ett ärende någon ny uppgift i sak.

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekr Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. ändå inte innehållet bedöms omfattas av sekretess, om inte lagen medger det.
Frantzen lindeberg stockholm

matberoende hjälp
aktiekurs fortnox
vägar till välstånd. sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi
tor fabian bonnier
yandex site translate
erlandson performance

Offentlig handling - Orust kommun

Handlingsoffentlighet – att vem som helst får läsa myndigheternas allmänna, offentliga handlingar om de omfattas in 24 mar 2016 Här några exempel på avslöjanden som inte kunnat göras utan tillgång anses konkurrensutsatta och därmed omfattas av affärssekretess. Erfarne korrespondenten Vladislav Savic oroas av vad han ser hända på Balkan.

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

I vissa fall begränsas insynen av att allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Genom några enkla tillägg i lagen kan man göra så att friskolor i Sverige omfattas av offentlighetsprincipen.Det är det bästa sättet att komma åt de nya Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas .

Offentlighetsprincipen föreslås omfatta även friskolor. Rätten att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor. Det föreslår regeringen i en remiss som nu lämnas över till Lagrådet. I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).