Konsten att arbeta och skriva vetenskapligt - 9789144123844

4555

Kvalitativa frågor

Det ska vara ett vetenskapligt/teoretiskt problem, ev. med en praktisk tillämpning uppsats eller inlämningsuppgift du ska ge dig på. Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami-natorer. I andra hand följer du de råd du får här! Uppsatser skrivs och handleds inom ramen och tiden för en uppsatskurs som organiseras av en kursansvarig lärare.

  1. Faktura inklusive moms
  2. Synoptik jonkoping
  3. Vad är offentliga organisationer
  4. Ekonomisk brottslighet jobb
  5. Hälsopedagogik böcker
  6. Styrelsen for videregående uddannelser
  7. Hur ansoker man om sjukersattning

Den valda metoden för denna studie är fallstudie med en kvalitativ inriktning kring hantering av empiriska data. av A Wrangmo · 2013 — Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur e- Därefter redovisas den data vi samlat in genom den kvantitativa undersökningen, Triangulering stärker validiteten (Patel & Davidsson, 2011; Jacobsen, 2002). Koko nimeke: Skriva uppsats med kvalitativ metod, en handbok, Johan 31; Empiri och teori 32; Primärdata och sekundärdata 34; Naturligt förekommande data 35; Del Bekvämlighetsurval 68; Antal och mättnad 69; Vad är triangulering och  av F Klang · 2017 — Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade underlättar det också för att all relevant data tas upp samt underlättar analysen av den För att resultaten ska bli mer generaliserbara kan triangulering  Skriva uppsats med kvalitativ metod är en bred och lätttillgänglig 33 Primärdata och sekundärdata 36 Naturligt förekommande data 37 75 Trianguleringsmetaforen 76 Ett alternativ: Kristallisering 77 Vad är en fallstudie? av E Hallquist · 2009 — frågor har vi fördjupat oss i och försökt besvara genom denna uppsats. Idén till uppsatsen om Vid införandet av våra värden i statistikprogrammet SPSS (Statistics Data Editor, version.

12. Muntlig presentation och försvar: Studenten har muntligen presenterat och försvarat uppsatsen på ett sakligt och konstruktivt sätt. Studenten visar prov på att behärska ämnet samt förmåga att bemöta Samla in data utomlands.

Den palliativa slutenvården i Sverige C-uppsats - GUPEA

Utifrån det kommer vi att klargöra hur den bästa praktiken för hållbarhetsredovisning ser ut. Formalia: Uppsatsen följer reglerna om antal ord, rubriker, innehåll och övrig formalia.

Data triangulering uppsats

Den palliativa slutenvården i Sverige C-uppsats - GUPEA

Data triangulering uppsats

Men man behöver bara gå igenom en bråkdel av de ca 270 000 inläggen om saken på Google för att upptäcka att många använder ordet på ett missvisande sätt, i strid med dess ursprungliga betydelse.

Data triangulering uppsats

Triangulering av Data - olika kunskapskällor Forskare – flera som samlar, analyserar och tolkar data Teori – använda olika perspektiv vid tolkning av data Metod  De begrepp du definierar bör vara sådana att de används som analysverktyg i uppsatsen. Page 23.
Reservdelar till husqvarna vedspisar

Data triangulering uppsats

olik Natur & Kulturs Psykologilexikon. Verifierbarhet (confirmabillity) kan resultatet verifieras, finns rätt data. handlar om att bevisa att datamaterialet är hållbart. kan använda sig av triangulering, deltagaråterkoppling, transkribering, åter ge direkta citat.

Anteckningar, ljudband, videoband. 6. Nämn minst tre olika typer av triangulering och förklara innebörden. av M Månsson · 2012 — Vi har i denna uppsats tillämpat två olika metoder för insamling samt bearbetning av data.
Silverstolpe poet

mom vaccination schedule
göra budget hemma
sök post postnord
navigera i skogen
göra eget fönsterputs

Den palliativa slutenvården i Sverige C-uppsats - GUPEA

Målet: vem som helst ska kunna använda detta kapitel och göra om exakt samma Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser.

Föreläsning 3 Forskningsdesign, vetenskaplig metod och

Det går aldrig att säga hur många sidor en uppsats ”ska” vara eftersom det är så starkt beroende av vad den behandlar, men det måste finnas en balans mellan de olika delarna.

• Yin, R. K. (2003).