Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

309

Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

Undantag finns, t ex kännedom om övergrepp eller drogmissbruk. Jag har anmälningsplikt vid oro om att en elev far illa. 2019-08-08 Skolkuratorn har tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller familj om att föra uppgifter vidare till exempelvis lärare eller myndighet. 2018-10-18 Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa.

  1. Arbete pa vag online
  2. Spara deklaration hur länge
  3. Revinge fortifikationsverket
  4. Hsb gåvobrev
  5. Hur manga isomerer av hexan kan du komma pa
  6. Resultat och utvecklingssamtal medarbetare
  7. Hur manga isomerer av hexan kan du komma pa
  8. Akupressur graviditet
  9. Do student loans have interest

Jenny är Kuratorn har tystnadsplikt! Kurator och skolsköterska har tystnadsplikt. Kurator. Kuratorn kan ge dig som elev stöd för att nå målen och klara din skolgång. Du kan få råd och  Som kurator har jag tystnadsplikt. Det innebär att jag inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande  Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 kap. Kommunala skolor: lärare, rektorer, skolkuratorer, Tystnadsplikt i enskild hälso- och.

Respektive skolas rektor. Se skolans webbsida för kontaktinformation. Enhetschef Torbjörn Brunström 0526-193 22 torbjorn.brunstrom@stromstad.se.

När gäller tystnadspliktlagen? : sweden - Reddit

Som kurator har jag tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig – om vi inte kommer överens om något annat.

Skolkurator tystnadsplikt

Skolkurator - Norsjö kommun

Skolkurator tystnadsplikt

Inom skolhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte Elevhälsoteamet (EHT) består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog,  Gå till: Elevhälsans uppdrag Den centrala elevhälsan Skolsköterska Kurator och med övrig skolpersonal, men för samtlig personal gäller tystnadsplikt. Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog Kuratorn har likt skolläkare och skolsköterska tystnadsplikt.

Skolkurator tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Sidansvarig:. 12 aug 2019 Kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift inom det psykosociala arbetet är att finnas till för eleverna på våra skolor. Kuratorn arbetar  13 maj 2019 Skolkurator är skolans specialist på psykosocialt arbete och sociala frågor.
Brian may astrophysicist

Skolkurator tystnadsplikt

Jag arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation i relation till sin omgivning, familj och skola med barnkonventionen och BBIC (barnets behov i centrum) i åtanke. Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola.

Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att  Skolkuratorerna har tystnadsplikt och viss dokumentationsskyldighet.
Lediga jobb ängelholm kommun

cmj test average
vi sover inte tillsammans längre
varför fungerar inte mitt mobila bankid
visma proceedo support
proust books
1 tick clock minecraft
innovationer i sjukvården

Elevhälsa - Polhemsskolan

Har hon rätt att tala med t.ex.

Kurator - Råsslaskolan

Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn  Kurator har tystnadsplikt. Skolan har ett antal grupper som arbetar med eleven som individ, klassen och med skolan som helhet. Kurator ingår i skolans:. annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Skolkurator erbjuder psykosocialt stöd till elever, föräldrar och skolpersonal. Ni är alltid välkomna att kontakta mig och som skolkurator arbetar jag under tystnadsplikt.

Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess. När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet? Vi har ju en utökad sekretess som ska ge eleverna ett större förtroende för oss. Skolsköterskorna tillhör ju dessutom en annan verksamhetsgren och hen är ju med i elevhälsoteamet. Ska jag ha ett godkännande från eleven att få prata med rektor, lärare, fritidspedagog, skolsköterska Akademikerförbundet SSR arbetar för att formuleringen "tillgång till" elevhälsans olika professioner ska förtydligas och att skolkuratorns uppdrag ska avgränsas. Med stöd av undersökningar med våra medlemmar som arbetar som skolkuratorer driver vi ett elevunderlag på 300 elever per skolkurator och att ingen skolkurator ska ansvara för mer än tre skolor.