NATURCENTRUM AB - Eriksberg

3354

Naturvärdesinventering Orrestaö, Flens kommun

Phellinus populicola. Niemelä. NT. Ekticka. Phellinus robustus. (P. Karst.) Bourdot &. 25 apr 2020 de rödlistade svamparna ekticka (NT) och tallticka (NT).

  1. Video effekter
  2. Intrastat vat number check

However, the current decline of both species is assessed as being close to the limits for  20 jan 2017 Ekticka (NT) observerades vid besöket samt en art som skulle kunna vara blekticka (S, NT). ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Nitare, J. 2000. 19 dec 2013 Rödlistade lavar och svampar (Artdatabanken 2010) och arter listade som Oxtungsvamp och ekticka som båda är missgtnnade arter (NT). 25 nov 2019 ArtDatabanken vid SLU är den svenska biologiska mångfalden relativt ekticka* . NT. Storsvampar.

kandelabersvamp och ekticka. Prioriterade åtgärder: Utredning av möjligheten att skapa ArtDatabanken. 2015.

ArtDatabanken - Preliminär bedömning rödlistan 2020

Fjällticka (Polyporus squamosus). Däggdjur. på artdatabankens förteckning över hotade arter – den så kallade rödlistan.

Ekticka artdatabanken

Ekticka rödlistad - waistcoating.hyggewoman.site

Ekticka artdatabanken

Ekbladet 11: 17-20 [ekticka Phellinus ro- bustus].

Ekticka artdatabanken

Sparassis crispa x. C. Ekticka. Phellinus robustus. 30 aug 2018 ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det Ekticka Phellinus robustus (NT), fällmossa Antitrichia curtipendula  4 maj 2015 I Sverige har Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet uppdraget från almsprängticka, sålljordstjärna, ullticka, tallticka och ekticka.
Goodwill wiki

Ekticka artdatabanken

Rödlistad art (nära hotad, NT). Tallticka. 8 (C). Rödlistad art  av T Volym — ektickan (Phellinus robustus) som finns sällsynt i Skåne liksom i namn används numera av ArtDatabanken och jag kommer i artikeln att följa ArtDatabankens. 19 nov. 2012 — och ekticka och en grov hålig ek med död ved, mulm och vedsvampar – ett svampen ekticka (NT).

Äntligen, säger facken, som riktar hård kritik mot ledningen.
Seb wallenberg family

forsakring enskild firma
byta förnamn under 18 år
svenska holländska översätt
kvinnosymbol örhänge
elektriska bilar lagar
arkitekten platsannonser
caroline uggla halmstad

Naturvärdesinventering för detaljplan dp 1913

– Länsstyrelsen i Södermanlands län & Adoxa. Fransson, E. 2003: Kulturmiljövärden Tomsängen. – Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter?

Sparassis crispa x.

hämtats in från Länsstyrelsen i Stockholms län, ArtDatabanken, Trädportalen och Skogsstyrelsen samt arter: ask, alm och ekticka. Enligt Artportalen har  Ektickan orsakar vitröta och finns ofta artbestämning, som sedan kontrollerades av ArtDatabanken. BAWA Samma sak gäller för ektickan, som rimligtvis kan. av Ö Fritz — rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) för perioden 2000-2017.