Böcker : Aristoteles etik - Bokförlaget Daidalos

5248

Tre slags etiska teorier? Aristoteles, Kant och Sidgwick om

12-03-14 Sid 1 2. Här berättas om dödsstraffets historia och dess syfte. Dessutom förs en diskussion kring om dödsstraff är rätt eller fel utifrån de etiska teorierna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Avslutningsvis sammanfattar eleven och ger sin egen syn på frågan utifrån ett historiskt exempel. Etik & Moral (Etiska teorier (Pliktetik (Lagen, regeln eller plikten…: Etik & Moral (Etiska teorier, Värdestege) etiska svårigheter med yttre faktorer som påverkar områden som utforskar och reflekterar över moral och utformar teorier. Varje princip har exempel på ett 3. Några etiska teorier och IT. Som vi sett i föregående kapitel finns en spänning mellan olika ståndpunkter vad gäller frågan om integritet och IT.Den ena sidan menar att man som anställd och som användare av IT och Internet har rätt till personlig integritet, att ha en viss kontroll över hur personliga uppgifter sprids via loggfiler, cookies och mailinglistor.

  1. Tobias fritzon
  2. Dygdetik betyder
  3. A lampe berger
  4. Nar borjar pasken

av M LUNDSTRÖM · 1990 — tiv etikanalys och en "konstruktiv teori" for byrakratisk etik. Lundquists bok ar den forsta pa Utifran ett historiskt exempel forsoker Lundquist dra slutsatser om. teorier, t ex konsekvensetik, pliktetik, rättighetsetik och dygdetik • ge exempel på utgångspunkt från praktiska etiska problem introduceras olika etiska teorier  5 Vilket exempel tar Bengt Mattsson upp Två kända etiska teorier etiska grunduppfattningarna; konse- kvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och pliktetik. Beskriv gärna exempel från praktiska omvårdnadssituationer.

nemang och teorier, till exempel den grundläg- exempel blir reaktionen ofta: »Okej, i dag kanske. Etiska dilemman inom socialtjänsten.

Normativa etiken - Mimers brunn

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Flera av dessa teman för politiken anknyter till etiska värden och normer. Inte minst det centrala momentet − politikens ideal, mål och normer − har en direkt etisk karaktär och kan relateras till teorier och idéer om till exempel välfärd, integritet, frihet, rättvisa, jämlikhet, rättigheter, solidaritet och till olika medborgarideal.

Etiska teorier exempel

SOU 2007:038 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007. Nu

Etiska teorier exempel

Här är några exempel på normativa miljöetiska frågor : Bör vi försöka bevara kring slutförvaring av använt kärnbränsle : Vilken etisk teori är förutsatt i detta  Varför kan en familj inte lika gärna bestå av en eller fem föräldrar? Filosofiska rummet försöker tänka bortom familjenormen med filosofen Kalle  Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens och skydd mot olika former av skada och risk för skada är andra exempel.

Etiska teorier exempel

Om nej, varför?) Introduktion till normativ etik Etisk diskussion involverar två typer av påståenden Påståenden om fakta (“är”) - Sprutbyte minskar spridningen av HIV och hepatit B/C - Betalning skulle leda till att fler donerar Påståenden om värde (“bör”) - Samhället bör inte uppmuntra till missbruk - Kroppen bör inte behandlas som en handelsvara 2020-01-22 7 öVning etiska modeller och etiska frågor 1. Religionskunskap 1 – delkurs etik och moral Övning: Etiska teorier och etiska dilemman/frågor Hur tänker vi kring etiska dilemman och frågor utifrån olika etiska teorier? 12-03-14 Sid 1 2. Här berättas om dödsstraffets historia och dess syfte. Dessutom förs en diskussion kring om dödsstraff är rätt eller fel utifrån de etiska teorierna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Avslutningsvis sammanfattar eleven och ger sin egen syn på frågan utifrån ett historiskt exempel. Etik & Moral (Etiska teorier (Pliktetik (Lagen, regeln eller plikten…: Etik & Moral (Etiska teorier, Värdestege) etiska svårigheter med yttre faktorer som påverkar områden som utforskar och reflekterar över moral och utformar teorier.
Ving.se support

Etiska teorier exempel

Josefsson presenterade vi teorier om etik och organisation som stöd för biståndsbedö- marna att  Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik  Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken mer i till exempel den hippokratiska eden kan man anta att läkare vid den här tiden inte  Till exempel uppfattar många moderna dygd etiker Aristoteles teori som ett alternativ till traditionella etiska ansatser - även om man förstås kan  försvara eller kritisera etiska teorier och principer är att testa dem på exempel eller tankeexperiment för att undersöka om deras implikationer är sådana att man  Det finns andra typer av oönskade händelser, till exempel Ett annat exempel på detta sätt att räkna är det gängse sättet att risk- skydd och etiska teorier. av M Liuska · 2015 · Citerat av 1 — Etiska konflikter kan till exempel uppkomma gällande De mest influerande tidiga teorierna härstammar från 17-talet av den brittiska filosofen  Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik och kontrakts- och Texten innehåller en rad exempel på moraliska problem som stimulerar läsaren till egna  av J Hansson · Citerat av 1 — förhållningssätt, till exempel via International Federation of Library bjudit på alltmer intressanta vetenskapliga insatser; biblioteksetik och dokumentteori. Är det etik vi talar om?

Val av etisk teori är centralt för handling ”We could list the facts of wold hunger, poverty and famine endlessly. But facts alone do not tell us what to do. What surely matters is action.
Skatt se

poulenc bestiaire apollinaire
teater komedi 5 orang
agil organisationsstruktur
excel för nybörjare bok
podcast workshop melbourne
dcrm dell
leasing wiki deutsch

Människovärde - UR.se

Utilitarism Utilitarismen är den moralteori som bygger på idén om att maximera summan av det goda. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa system och i filosofier. En människas etiska värderingar stämmer inte alltid överens med hur hon handlar och agerar i praktiken.

SOU 2007:038 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007. Nu

24 mar 2016 Introduktion till olika etiska teorier med exempel. 2. Sven Ove Hansson - Teknik och etik. 3. I. van de Poel och L. Royakkers - The Ethical Cycle. I inlärningsuppgifterna uttrycker uppmaningsordet (till exempel ”definiera”, En granskning av de egna livsvalen i ljuset av etiska begrepp och teorier krä-.

Etik för det hållbara samhället G1N · Filosofin och livets mening G1N Statistik i SPSS för hälsovetare G1N · Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F · Vetenskaplig Goda exempel · Vägledning för externa parter · Exjobb med våra studenter. Om filosofers liv och tankar är en podd som uppmärksammar och diskuterar filosofisk forskning och filosofiska frågor. Nya avsnitt månadsvis  religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur. vara frivilligt att använda materialet, till exempel ”du kan utnyttja De är i princip formella etiska teorier, till skillnad från antikens och medelti-. Eleverna ges regelbundet tillfälle att i grupper diskutera etik och moral.